Advies

Continuïteit in uw onderneming is heel belangrijk. Professioneel en deskundig advies is onmisbaar.
U heeft verwachtingen in uw onderneming en wilt de verwachte resultaten en groei behalen.
Maar hoe behaalt u deze? Met onze specialisatie in de markt geeft F&FA u de juiste adviezen.

Wij geven u niet zomaar advies, of advies dat u wilt horen. Nee, wij geven u advies naar realiteit. Wij zijn open en eerlijk tegen u. Het kan voorkomen dat u ten aanzien van de groei van uw onderneming te hoge verwachtingen heeft of juist niet. F&FA geeft u niet alleen antwoord op uw vragen, maar wij zoeken met u naar oplossingsgerichte adviezen. Dit om efficiënter te kunnen werken en zo de beste resultaten te behalen voor uw onderneming.

Met het ondernemen hebben we natuurlijk met veel factoren te maken die met elkaar samenhangen en elkaar beinvloeden. Zo kunnen wij u adviseren over uw omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting enz.
Maar wij denken ook met u mee over uw interne organisatie, marketing concepten of bedrijfsstructuur. Zo kunnen we er zeker van zijn dat alle meespelende factoren met elkaar klikken. Zo kunt u denken aan de volgende adviezen op het gebied van:

 • Fiscaal
 • Bedrijfsstructuur

Ons team specialiseert zich continue, zo zijn wij op de hoogte van de meest recente wijzigingen in de wetgeving.
Wel zo handig als er wettelijk iets verandert en het u betreft. Uw adviseur houdt u altijd hiervan op de hoogte.


 Fiscaal

Goede resultaten zijn voor iedere onderneming van overlevingsbelang, deze dragen immers bij aan de continuïteit van uw onderneming. Goed fiscaal advies is daarom ook in uw onderneming onmisbaar. Bij F&FA bent u verzekerd van deskundig advies op maat.

De belastingjuristen bij F&FA hebben ervaring en zijn altijd up-to-date met de meest recente fiscale wetgeving. Wij helpen u de beste constructies te vinden om uw fiscale verplichtingen na te komen.
Fiscale adviezen komen bij de meest uiteenlopende zaken voor:

 

 • Wijzigen rechtsvorm
 • Fiscale analyses
 • Participaties
 • Inkomstenbelasting
 • Fiscale gevolgen bij financieringen
 • Doorstart of faillissement

 

Bedrijfsstructuur

Eenmanszaken, vennootschappen onder firma (Vof), besloten vennootschappen (BV), naamloze vennootschappen (NV), commanditaire vennootschappen (CV), coöperaties, stichtingen, verenigingen en de toegelaten buitenlandse rechtsvormen kennen we in Nederland als rechtsvormen. Welke rechtsvorm gaat of wilt u kiezen? Alle rechtsvormen hebben zo hun eigen voor- en nadelen.

Meestal tellen de leefsituatie en huidige ontwikkelingen mee in de keuze van een rechtsvorm. De bedrijfsadviseurs en fiscalisten van F&FA geven u altijd een compleet advies waarbij met alle aspecten rekening wordt gehouden. Wij kijken naar uw wensen en bespreken de voor- en nadelen. Vervolgens bezien wij met u welke rechtsvorm het meest geschikt is.

Wij bekijken altijd de fiscale, financiële en juridische gevolgen bij de keuze van uw rechtsvorm, zo kunt u ervan op aan dat u het juiste advies meekrijgt. De adviezen van F&FA zijn niet eenmalig. Wij houden uw bedrijf periodiek in de gaten om na te gaan of de gekozen rechtsvorm nog steeds de juiste is. Zo bent u bij ons altijd verzekerd van blijvend en recent advies.

Accuraat advies draagt bij aan de voorspoedige ontwikkelingen en correcte overloop naar andere bedrijfsaspecten. U kunt met een gerust hart uw onderneming beginnen of voortzetten.

 

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma
 • Besloten vennootschap
 • Naamloze vennootschap
 • Commanditaire vennootschap
 • Coöperatie
 • Stichting
 • Vereniging